повеќе

Дока Текстил ДОО е формирана во 2009 година од страна на сегашниот управител г-дин Пандев Тони. Во тоа време со само 30 машини и 50 вработени се занимаваше со производство на женска трикотажа за домашен и странски пазар. По многуте тешко поминати години во време на светска криза, со макотрпна работа на менаџерскиот тим заедно со малкуте вработени, нашата компанија опстана на ...

Doka Textil DOO was established in 2009 by Mr. Toni Pandev, the current manager. At the time, even with only 30 machines and 50 employees, the company successfully operated in the field of production of womenswear knitwear, both for the domestic and for the foreign market. After years of facing with variety of problems such are the global economic crisis and establishing permanent and consistent ...

повеќе
Doka Textil

ЗА ДОКА

Дока - Текстил ДОО

  • Маршал Тито бб, с. Јосифово 2462,
  • Валандово, РМ
  • Тел: +389 34 383 917
  • Факс: +389 34 381 600
  • dokatextil@yahoo.com